top of page

OKAN MÜDERRİSOĞLU - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi...

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için bugünlerde en çok ihtiyaç duyulan husus nedir?" derseniz, "Güncel Durum Raporu" derim. Yani, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın devletin; etkin, hızlı ve verimli çalışması adına ısrarla savunduğu, hayli zahmete katlandığı yeni sistemin işlerliği, gündelik rutinin arasında kaybolup gitmemeli. Bir başka ifade ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, eski kafa ve zihni kodlarla uygulanması riskinin erkenden fark edilip, tedbir alınması çok önemli. Sistemsel dönüşümün bugünden yarına tamamlanmasını beklemenin aşırı iyimserlik olacağını kabul ederek, sistemin içselleştirilmesinin hayati sonuçları beraberinde getireceğini de öngörmek gerekir.***Geride bıraktığımız 4 ay boyunca, * Özel sektör deneyiminin devlet mekanizmasına ne kadar yansıdığı ve katkı sağladığı, * Bakanlık yapılanmalarının yeni sistemle uyumunun ne ölçüde tamamlandığı, * Bakan yardımcılarının koordine ve hedef odaklı icraat beklentisine ne ölçüde ağırlığını koyduğu, * Danışmanlar ile yerleşik bürokrasi arasında ne oranda işbirliği ortamının tesis edildiği, * Karar alma süreçlerine bilgi ve fikir üretecek politika kurullarının ne kadar üretken olduğu, * Tek çatıda toplanan bazı bakanlıkların yönetim ve organizasyonu ne derece başardığı gibi başlıklar ciddi analize tabi tutulmalı.***Şunu biliyoruz ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkenin sıçrama yapacağına inananlar kadar, sistemin tıkanacağını (!) düşünenler de var. Bu nedenle övgü ve eleştiri de belli duygusallıklar içerebilir. En iyisi bu tablonun Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından hazırlanması. DDK, Cumhurbaşkanı'nın direktifleri doğrultusunda oluşturacağı 20-25 maddelik kriter dizisi ile bakanlıkları, kurulları, ofisleri ve diğer birimleri inceleyebilir. Yeni sisteme uyum düzeylerini ölçüp, önerilerde bulunabilir. Halihazırda, kamu tecrübesi bulunmayan isimlerin, kurumsal doku ile uyumu ve bürokrasi kültürünün reforme edilmesi en kritik nokta. Tabii, devletin geleneklerini de gözeten, yıllara sari birikimini göz ardı etmeyen katılımcı çalışma modelinin yerleşmesi de mutlak gereklilik. Özel not: Büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle ve şükranla yad ediyoruz. Milli devletin, demokratik, müreffeh Cumhuriyet'in önemini milletçe her geçen gün daha fazla idrak ediyoruz.

3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page